Compania noastră oferă servicii de proiectare, expertizare, consultanță, asistență tehnică, studii de teren și documentații specifice.

Servicii proiectare

Servicii de proiectare pentru toate tipurile de investiţii: construcţii civile, industriale şi agricole; drumuri şi poduri; construcții hidroedilitare, îmbunătățiri funciare;

.

Studii de teren

Ridicări topografice, cadastru general, studii geotehnice, studii hidrogeologice.

.

Servicii obținere avize

Servicii de obţinere a avizelor şi autorizaţiei de construire pentru toate tipurile de investiții

.

Servicii de verificare, expertizare și audit energetic

Servicii de verificare tehnică la toate cerințele (A, B, C, D, E, F, I) pentru toate tipurile de investiții (construcții civile, industriale, agricole, drumuri, poduri, hidroedilitare, îmbunătățiri funciare); servicii de expertizare tehnică la toate cerințele (A, B, C, D, E, F, I) pentru toate tipurile de investiții (construcții civile, industriale, agricole, drumuri, poduri, hidroedilitare, îmbunătățiri funciare); audit energetic.

.

Servicii asistență tehnică și consultanță

Servicii de asistență tehnică specializată pentru toate tipurile de investiții (din partea proiectantului), servicii de asistență tehnică specializată pentru toate tipurile de investiții (diriginte de șantier), servicii de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piață, de evaluare, întocmirea cererii de finanțare, servicii de consultanță în domeniul managementului investiției – implementarea proiectelor;

.

Servicii achiziții publice

Servicii pentru organizarea, verificarea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică.

.