expertproject.ro > Services > Servicii proiectare

SERVICIILE DE PROIECTARE

Serviciile de proiectare oferite de compania noastră constau în elaborarea şi verificarea proiectelor de dezvoltare în urmăroarele domenii: construcţiilor civile, industriale, agricole, utilităţilor (sisteme de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate), îmbunătățiri funciare, drumuri și poduri:

  • întocmirea studiilor de fezabilitate (S.F.) sau documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.);
  • întocmirea analizei cost-beneficiu;
  • întocmirea proiectelor tehnice (P.Th.), detaliilor de execuţie (D.E.) şi a caietelor de sarcini (C.S.);
  • întocmirea documentațiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiei de construire (D.T.A.C.).

 

Proiecte realizate:

  • proiecte finanțate prin fonduri europene: >80
  • proiecte finanțate prin fonduri guvernamentale și locale: >150
  • construcții civile, industriale și agricole: >450.000 mp
  • sisteme de alimentare cu apă și canalizare: >400 km