expertproject.ro > Servicii

Companie de proiectare și consultanță cu experiență în domeniul fondurilor europene, guvernamentale, fonduri private și de investiții, care poate oferi următoarele servicii integrale sau parțiale:

 • servicii de proiectare tehnică pentru toate tipurile de investiții: construcții civile, industriale și agricole; drumuri și poduri; construcții hidroedilitare și îmbunătățiri funciare;
 • ridicări topografice, cadastru general, studii geotehnice, studii hidrogeologice;
 • verificări tehnice, expertize tehnice, audit energetic;
 • servicii de obținere a avizelor și autorizației de construire;
 • servicii de asistență tehnică;
 • servicii de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piață, de evaluare, întocmirea cererii de finanțare;
 • servicii de consultanță în domeniul managementului investiției – implementarea proiectelor;
 • servicii pentru organizarea, verificarea și finalizarea procedurilor de achiziție publică.

Proiecte realizate:

 • proiecte finanțate prin fonduri europene: >80
 • proiecte finanțate prin fonduri guvernamentale și locale: >150
 • construcții civile, industriale și agricole: >400.000 mp
 • sisteme de alimentare cu apă și canalizare: >400 km

Servicii proiectare

Servicii de proiectare pentru toate tipurile de investiţii: construcţii civile, industriale şi agricole; drumuri şi poduri; construcții hidroedilitare, îmbunătățiri funciare;

Read More

Studii de teren

Ridicări topografice, cadastru general, studii geotehnice, studii hidrogeologice.

Read More

Servicii obținere avize

Servicii de obţinere a avizelor şi autorizaţiei de construire pentru toate tipurile de investiții

Read More

Servicii de verificare, expertizare și audit energetic

Servicii de verificare tehnică la toate cerințele (A, B, C, D, E, F, I) pentru toate tipurile de investiții (construcții civile, industriale, agricole, drumuri, poduri, hidroedilitare, îmbunătățiri funciare); servicii de expertizare tehnică la toate cerințele (A, B, C, D, E, F, I) pentru toate tipurile de investiții (construcții civile, industriale, agricole, drumuri, poduri, hidroedilitare, îmbunătățiri funciare); audit energetic.

Read More

Servicii asistență tehnică și consultanță

Servicii de asistență tehnică specializată pentru toate tipurile de investiții (din partea proiectantului), servicii de asistență tehnică specializată pentru toate tipurile de investiții (diriginte de șantier), servicii de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piață, de evaluare, întocmirea cererii de finanțare, servicii de consultanță în domeniul managementului investiției – implementarea proiectelor;

Read More

Servicii achiziții publice

Servicii pentru organizarea, verificarea şi finalizarea procedurilor de achiziţie publică.

Read More

CLIENȚII NOȘTRI

Sorry, Client listing is not available under the selected page.
Sorry, Client listing is not available under the selected page.